About

Arbenigedd

 

Archwiliad rheoli

Rheoli Newid

Safonau rheoli

Offer rheoli new

Cynorthwyo llywodraethwyr

Fy Stori

 

Fe'm ganed yn Llydaw (Ffrainc)

 • 36 oed am amser hir iawn nawr

 • Athro ITM/TGCh (Cynradd ac Uwchradd)

 • Pennaeth Adran ITM

 • Ymgynghorydd ITM

 • Ymgynghorydd TGCh

 • Hyfforddiant arolygydd uwchradd Estyn

 • Uwch athro

 • Rheolwr cwricwlwm

 • Dirprwy Bennaeth

 • Cyfarwyddwr Dysgu/e-Ddysgu mewn Partneriaeth fawr

 • Pennaeth Perfformiad a Safonau (Ansawdd) mewn Coleg mawr yn Llundain

 • Pennaeth Ansawdd mewn Consortiwm

 • Hyfforddiant arolygydd Cynradd Estyn

 • Ymgynghorydd Her mewn Consortiwm

 

 

Rwyf hefyd yn rhedeg Clwb Ralio Sir Benfro.

Fy ngweledigaeth

 

 • Bod gan arweinwyr yr amser i feddwl, arwain, arloesi ac adeiladu cwricwlwm gwir Gymreig oherwydd bod eu hysgol yn rhedeg fel wats.

 

Fy nghenhadaeth

 

 • Galluogi penaethiaid i gael eu bywyd yn ôl. Dydy rheoli aneffeithiol ddim yn debyg i farwolaeth a threthi.  Gellir mynd i’r afael ag e.