Addysg yn y cartref​

Addysg yn y cartref: nid oes rhaid i’r ffordd fwyaf cyffrous fod y ffordd fwyaf anodd

Gall addysg yn y cartref ddod â dysgu i mewn i gyd-destun trwy ddull aml-ddisgyblaethol ar sail pwnc. Eto, mae llawer o rieni yn colli'r pwynt ac yn ail-greu amgylchedd ystafell ddosbarth eilradd.

 

Addysgu yn y cartref yn ôl pob tebyg yw’r antur mwyaf cyffrous. Fel unrhyw antur, mae'n talu ffordd i fod yn barod. Os ydych yn gwneud llanast ohoni, bydd eich plentyn yn talu'r pris.

 

Cysylltwch a gweld sut y gall pwtiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i gyfleoedd bywyd eich plentyn.  Cysylltwch a gadewch i mi eich helpu i wneud y gorau i’ch plentyn.

Addysg yn y cartref: modiwl cyflymder

Rydych yn gwybod eich bod am ddysgu (neu'n gorfod dysgu) eich plentyn yn y cartref. Dydych chi ddim yn gwybod beth yw'r ffordd orau ymlaen. Cysylltwch a gadewch i mi eich helpu i

Addysg yn y cartref: Cynllunio modiwl cwricwlwm

Rydych yn gwybod eich bod am ddysgu (neu'n gorfod dysgu) eich plentyn yn y cartref. Dydych chi ddim yn gwybod beth yw'r ffordd orau ymlaen. Cysylltwch a gadewch i mi eich helpu i gynllunio’r flwyddyn sydd i ddod a thawelu’ch meddwl.

Dolenni defnyddiol

Grŵp Addysg yn y Cartref Caerdyddl

Addysg yn y Cartref Cymru

 

Os ydych yn gwybod pam eich bod wedi penderfynu addysgu yn y cartref, byddwch yn rheoli'r wybodaeth y byddwch yn derbyn a’i siapio fel ei fod yn gweithio i chi.

Os ydych yn ansicr byddwch yn cael eich gwthio o bared i bost a ni ddaw llawer o ddim o’ch addysg yn y cartref.  Meddyliwch yn galed cyn i chi ddechrau arni.

Please reload