How it works

Dywedwch wrthyf am eich prosiect

·         Amlinellwch yn fras fanylion y prosiect gan gynnwys eich gofynion.

·         Cysylltwch â mi ar Daniel.esteve@sis.cymru gyda’r manylion neu gwnewch gais am alwad nôl.

Rydym yn trefnu ymweliad cwmpasu (am ddim)

·         Rydym yn cwrdd a rwyf yn ymweld â'ch ysgol gan fynd am dro drwy’r ysgol.

·         Rydym yn diffinio’ch prosiectau a’ch nodau gyda'n gilydd.

·         Rydym yn cytuno ar gwmpas y prosiect (cylch gwaith, atebolrwydd, amseru, costau).

·         Rwyf yn rheoli ein prosiect i gwblhad llawn.