Safon Rheoli ISO 9001:2015 yw 

Dyma'r safon sy’n sail i’r safonau rheoli eraill.  Mae'n eithriadol o drylwyr. Os ydych yn gyfarwydd ag e, byddwch yn deall ei fod mewn gwirionedd yn hyblyg.  Mae bron pob busnes mawr yn ISO 9001:2015 ardystiedig.  Ac os ydynt, gallwch gael ffydd yn eu gallu i wynebu'r dyfodol. Roedd rhaid i mi wella nifer o ysgolion neu golegau yn flaenorol ac rwyf wedi defnyddio’r safon hon bob tro. Os yw’r hyn rwyf yn ei wneud yn cwrdd â’r safon hon, gall Estyn ac OFSTED ddod pryd bynnag maen nhw eisiau!


Mae’r archwiliad rwyf yn ei wneud yn seiliedig ar ISO 9001:2015

Yn anffodus, dydw i ddim yn siarad Cymraeg.  Rwyf yn anadlu popeth Cymraeg a Chymreig, yn gweithio yng Nghymru ac mae fy mab mewn ysgol Gymraeg.  Ond rheolaeth dda yw rheolaeth dda mewn unrhyw iaith.