Pam gweithio gyda mi?

Perthynas hapus

  • Rwy’n ddatryswr problemau. Rwyf wedi treulio llawer o amser yn fy ngyrfa’n  gwella ysgolion.  Nawr rwyf am eu symud ymlaen drwy adeiladu capasiti.

  • Rwyf yn ymfalchïo yn fy ngallu i wrando a chynnig datrysiad sy'n addas ac yn unigryw i bob ysgol.

  • Canlyniadau profedig:  Gallaf ddarparu rhestr o'r holl ysgolion rydw i wedi gweithio gyda a gallwch gysylltu â nhw i weld fy mod ym mhob achos, wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar ganlyniadau.

 

Fy sgiliau allweddol:

  • Sgiliau gwerthuso cryf yn seiliedig ar dystiolaeth.

  • Dealltwriaeth gref o sut mae mentora a hyfforddi yn adeiladu unigolion llwyddiannus ar gyfer timau llwyddiannus.

  • Dealltwriaeth gref o sut i adeiladu dyfnder mewn arweinyddiaeth.

  • Cred ddofn bod llwyddiant yn dod trwy bartneriaethau.

Gallu cryf i adnabod beth sy'n bwysig a beth sydd ddim.