Croeso i Wasanaethau GwellaYsgolion Cymru.

Rwy'n gweithio gydag uwch arweinwyr sydd angen defnyddio systemau rheoli safon busnes cadarn i ysgogi hunan-arfarnu a chynllunio. Dyma'r allwedd i hunan-wella ac  arweinyddiaeth effeithiol.

Mae hyn yn gwneud ysgolion yn ‘Estyn fythol-barod’ ac yn darparu tystiolaeth o'r radd  flaenaf ar gyfer y broses gategoreiddio.

Rwyf wedi bod yn cefnogi ysgolion a cholegau am fwy na deng mlynedd. Mae fy null gweithio wedi'i wreiddio mewn synnwyr cyffredin nad yw'n dilyn tueddiadau neu mympwyon byrhoedlog.

Ac mae'n gweithio.

 

Daniel Esteve